Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies per poder millorar la seva experiència.
''

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informar establert a l’article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es detallen les següents dades: l’empresa titular del lloc www.g9central.com és G9 CENTRAL D’IDEES, SL, amb domicili a l’Avinguda de la Pau, 20 de Mollerussa, CIF B25749425 i inscrita al Registre Mercantil de Lleida, volum 1321, full 216, pàgina L-26335 i correu electrònic de contacte info@g9central.com

CONDICIONS D’ÚS
L’accés i/o ús del portal de G9 Central d’Idees, SL li atribueix la condició d’USUARI/A, que accepta des del moment de l’accés i/o ús, les condicions generals d’ús recollides en aquest document. Aquestes condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que, en el seu cas, resultin d’obligat compliment.
G9central.com proporciona l’accés moltes informacions, programes o dades (en endavant: continguts) a internet propietat de G9 Central d’Idees, SL o als seus llicenciants als que l’usuari pot tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà el responsable d’aportar informació verídica i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la que en serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serves (com per exemple serveis de xat, foros de discussió o grups de notícies) que G9 CENTRAL D’IDEES, SL ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; a no utilitzar-los per difondre continguts o publicitat de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, apologia al terrorisme o atemptatori contra els drets humans; no provocar danys als sistemes físics i lògics de G9 CENTRAL D’IDEES, SL, dels seus proveïdors o de terceres persones, ni introduir o difondre a la red virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys dels anomenats. L’usuari es compromet també a no intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris ni manipular els seus missatges. G9 CENTRAL D’IDEES, SL es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de les persones, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre a la seguretat pública o que, al seu criteri, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, G9 CENTRAL D’IDEES, SL no serà responsable de les opinions fetes pels usuaris a través dels foros, xats o altres eines de participació. I per donar compliment als articles 11 i 16 de la la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, , G9 CENTRAL D’IDEES, SL, es compromet a la retirada, o en el seu cas, al bloqueig d’aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
G9 CENTRAL D’IDEES, SL és el RESPONSABLE de les dades de caràcter personal que es recullen al lloc www.g9central.com, i li informa en aquest enllaç de la política de privacitat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
G9 CENTRAL D’IDEES, SL per sí mateixa o com a concessionària és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements i continguts de la mateixa. ( a títol enunciatiu: imatges, sons, àudios, vídeos, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, funcionament, accés y ús, etc..), titularitat de G9 CENTRAL D’IDEES, SL o bé dels seus licitants.

Tots els drets estan reservats. En virtut dels articles 8 i 32.1, segon paràgraf, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d’aquest pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització prèvia de G9 CENTRAL D’IDEES, SL. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de G9 CENTRAL D’IDEES, SL. Podrà visualitzar els elements del portal, inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús persona i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de G9 CENTRAL D’IDEES, SL.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS
G9 CENTRAL D’IDEES, SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors u omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS
G9 CENTRAL D’IDEES, SL es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes en el lloc web, podent canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que s’ofereixen a través del lloc web com la forma en que aquest surten presentats o localitzats al portal.

ENLLAÇOS
En cas que en el lloc web g9central.com hi hagi enllaços o hipervincles cap a altres llocs web d’internet, G9 CENTRAL D’IDEES, SL no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs web i continguts. En cap cas, G9 CENTRAL D’IDEES, SL, assumirà cap responsabilitat pels continguts d’aquests enllaços de llocs web de tercers, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació inclosa en cap d’aquest hipervincles a altres llocs web d’internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats enllaçades.

DRETS D’EXCLUSIÓ
G9 CENTRAL D’IDEES, SL es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis que s’hi ofereixen, sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions d’ús.

GENERALITATS
G9 CENTRAL D’IDEES, SL perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penes que per dret li corresponguin.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I VIGÈNCIA
G9 CENTRAL D’IDEES, SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència d’aquestes condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per d’altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre G9 CENTRAL D’IDEES, SL i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.