Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies per poder millorar la seva experiència.
''

Politica de privacitat

En compliment del Reglament Europeu (UE) 2016/679, de 27 d’abril de2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que fa referència al tractament de dades de caràcter personal i a la lliure circulació d’aquestes (RGPD), i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), G9 Central d’Idees, SL informa a l’USUARI del lloc web www.g9central.com sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter persona que puguin ser recollides per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web. En aquest sentit, G9 Central d’Idees, SL , garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i ha implementat les mesures de seguretat d’índole tècnic i organitzatives per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal recollides.

G9 Central d’Idees, SL , amb CIF B25749425 i domicilio a l’Av de la Pau, 20 de Mollerussa, és el propietari del lloc web www.g9central.com i és el Responsable de les dades de caràcter personal que s’hi recullen. S’informa a l’usuari que les dades que ens faciliti a través del lloc www.g9central.com seran incorporades als fitxer de G9 Central d’Idees, SL per a ser tractades amb la finalitat d’atendre a les sol·licituds d’informació realitzades pels usuaris, realitzar les gestions comercials i administratives necessàries per a la prestació dels nostres serveis, així com la comunicació i publicitat dels serveis i productes que G9 Central d’Idees, SL ofereix.

L’usuari facilitarà les seves dades atorgant el seu consentiment explícit i inequívoc a través dels formularis o registres del portal www.g9central.com acceptant, per tant, aquesta política de privacitat.
La no acceptació d’aquesta política de privacitat, o el no atorgar el se consentiment, suposarà la impossibilitat de poder oferir-li els nostres serveis i productes o atendre les seves consultes i sol·licituds.
G9 Central d’Idees, SL conservarà les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari mentre existeixi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i mentre existeixi qualsevol obligació legal, segons la normativa vigent, que li pugui afectar. Un cop ja no sigui necessari conservar les dades de caràcter personal, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades que en garanteixin la seva destrucció.

G9 Central d’Idees, SL informa a l’usuari que les dades que ens faciliti no es cediran a terceres entitats, amb la salvaguarda que aquesta cessió de dades estigués emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat del tractament. G9 Central d’Idees, SL , no elabora perfils ni fa transferències internacionals amb les dades de caràcter personal que tracta.

G9 Central d’Idees, SL informa a l’usuari que té dret a l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i, també, a la limitació u oposició al seu tractament. També s’informa a l’usuari que té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, així com de presentar una reclamació davant de l’autoritat de control (aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa.

Per a poder exercir aquest dret, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport) a la següent adreça: G9 Central d’Idees, SL , Av. de la Pau, 20 de Mollerussa (25230), o bé al següent correu electrònic: info@g9central.com. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades identificatives.


Cap producte

To be determined Enviament
0,00 € Total

Els preus són sense IVA

Pagar