Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies per poder millorar la seva experiència.
''

Etiquetes adhesives

Etiqueta de paper adhesiu de mida 8,5x5,4 cm.

More details

83,55 €

 
Més informació

Instruccions de les plantilles per targetes

Logo Phothoshop

En treballar sobre la capa de quadricromia, utilitzi punts de referència visuals dels marcs, i una vegada que la seva maqueta estigui finalitzada, ocultar o eliminar les capes de punts de referència que no apareixen en l'arxiu final: les línies no hauran de ser tallades, ni visualitzades.

Logo Ilustrator

Els fotogrames del arxiu Illustrator indiquen les diferents àrees a seguir al crear els arxius per la seva impressió. Estan bloquejats i no són imprimibles.

Candau

NO DESBLOQUEJAR AL UTILITZAR: ...Per al registre EPS o PDF, no apareix: Si reactiva, G9 Central d’Idees no és fa responsable.

No desbloquejar al utilitzar

Quadrats colors
Color blauQUADRAT BLAU: ZONA DE SANGS
Tots els elements han d'estendre's dins d'aquesta zona.
Color vermellQUADRAT VERMELL: FORMAT FINAL
Aquest marc és el que defineix les dimensions del seu treball, després de ser tallat amb una guillotina.
Color verd

QUADRAT VERD: ZONA TRANQUIL·LA
Aquest marc defineix els marges interiors de seguretat; tots els elements que no han de ser tallats al moment del guillotinat han d'estar zona. Malgrat la precisió de tall, el tall pot ser lleugerament desplaçada, per a això estan els marges de seguretat de 3mm.

En el cas de les targetes adhesives, s’ha de respectar obligatòriament les zones de preparació; les zones són pre-tallades i el fitxer ha de ser perfectament calçat per la impressió.

Targetes adhesives 1

Targetes adhesives 2

 
Descarregar

Targetas adhesives

Plantilla Targetas adhesives

Descarregar (3.2M)