Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies per poder millorar la seva experiència.
''

Moquetes per a Esdeveniments

Personalitzem la teva moqueta ideal per a conferències, congressos i altres esdeveniments. Disseny atractiu i elegant a molt bon preu.

More details

163,80 €

 
Més informació

Instruccions de les plantilles per moqueta d'esdeveniments

Logo Phothoshop

Treballa sobre la capa de quadricromia, utilitza les marques visuals dels quadres, i una vegada la maqueta estigui finalitzada, oculta o suprimeix les capes amb marques per a que no apareguin en l’arxiu final: en el seu arxiu no han d’aparèixer les marques de tall.

Logo Ilustrator

Els quadres del arxiu Illustrator indiquen les diferents zones de treball que s’han de respectar durant la creació del arxiu d’impressió. Estan bloquejades i no són imprimibles.

Candado

NO LES DESBLOQUGI PER AL SEU ÚS: ... al guardar en EPS o PDF, no apareixeran en el arxiu final: si les activa, G9 Central d’Idees no és farà responsable.

No desbloquear al utilizar

Cuadrados colores
Color negroZONA NEGRA: Marc de Cautxú (Jet Print y Jet Print Light)
Aquesta zona correspon al marc de cautxú, no és imprimible
Color azulZONA BLAVA: Sangs (Event Mat)
Tots els elements d’aquesta zona es tallaran al passar la guillotina.
Color cuadro verdeQUADRAT VERD: Zona tranquil·la.
DDefineix els marges interiors de seguretat
Color cuadro negroQUADRAT NEGRE: Zona d'impressió.
Defineix les dimensions de la zona imprimible.

INSTRUCCIONS PLANTILLES:

Respecta les zones d’impressió marcades en les plantilles. No hi ha sangs per als models amb marc.

Assegura’t de que la totalitat del teu disseny es troba al interior de la zona imprimible.

ARXIUS A ENTREGAR:

Catifa amb marc, entregar 2 arxius:

  • 1 Arxiu per la quadricromia (zona d’impressió)

  • 1 Arxiu de control amb simulació del marc

Catifa sense marc, entregar 1 arxiu:

  • 1 Arxiu per la quadricromia (Zona d’impressió)

ATENCIÓ:

El format de la catifa pot variar segons la reacció dels elements al unir-los (±5 %)

Tipografies:

Per una bona lectura dels textos, les tipografies hauran de tindre una mida mínima de 85pt (3cm). Atenció, us desaconsellem les tipografies estil Times.

Tipografia

La espessor límit del filet o de un espai és de 6 mm:

Si està a menys de 6 mm, el filet serà parcialment visible. Atenció amb la distància entre lletres o espais entre objectes (per evitar que els elements s’uneixin entre ells).

Atenció amb la colorimetria

La tecnologia d’impressió sobre aquest suport no permet certificar la colorimetria segons les regles habituals d’impressió. No es tracta d’un error, sinó de un límit tècnic.

Colorimetría

8 productes de la mateixa categoria: